DOPRAVNÍ KONFERENCE

Jednodenní akce pro odbornou veřejnost, pořádaná Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a dalších partnerů – Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Akce se koná vždy v první zářiový čtvrtek v kongresovém sále Palác Pardubice.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu Michala Kortyše a dalších významných hostů.

Stěžejními tématy konference jsou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, stav a rozvoj silnic v majetku kraje, měst a obcí východních Čech, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy, modernizace letiště v Pardubicích, rozšíření mýtného systému, výstavba cyklostezek apod.

Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.

www.dopravnikonference.cz

Kontaktní formulář

12 + 10 =